Kamus indonesia jawa online

Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in D:\www\htdocs\web_kamusbahasajawa\css\pethydro.org on line 8. Layanan terjemahan online Bahasa Indonesia ke Bahasa Jawa dan sebaliknya dengan Unggah-Unguh Bahasa Jawa. Bahasa yang didukung: Bahasa. pethydro.org, , -. [DIR], pethydro.org, , -. [DIR], pethydro.org translatorjawabeta/, , -. [DIR], pethydro.org Aplikasi ini berisi terjemahan kosakata bahasa Jawa Ngoko ke bahasa selain itu dilengkapi arti bahasa Indonesia diakhir terjemahannya. Kamus bahasa Indonesia-Jawa Kuno. [L Mardiwarsito; Sri Sukesi Additional Physical Format: Online version: Mardiwarsito, L. Kamus. Layanan gratis saka Google nerjemahake tembung, frase, lan kaca web kanthi langsung antarane basa Inggris lan luwih saka basa liyane. translate bahasa jawa ngoko ke krama - Translate Bahasa Jawa Ngoko Ke Krama . Bandung attraction Jawa Barat arts & cultures Culture Of Indonesia, Java. Javanese English Dictionary Online Translation, Language, Grammar. Indonesia. Javanese Basa Jawa. Dictionary - Kamus. Type a word & select a dictionary. You are downloading the Kamusku: Jawa (Indonesia) apk file for Android: Kamusku: Jawa adalah aplikasi kamus digital Indonesia - Jawa offline. Aplikasi.